În luna februarie 2021, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesională
organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională a
adulţilor și centrelor proprii din cadrul agenţiilor teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă, 1.848 persoane.

Comunicat –  1.848
participanţi la cursurile organizate de ANOFM în luna februarie 2021