Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării
prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de
muncă județene și a municipiului București, în prima lună a anului, au fost
încadrate în muncă 12.691 persoane.

Comunicat ANOFM – 12.691 persoane angajate prin intermediul
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în prima lună din 2021