Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de
legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene și a municipiului București, în primele opt luni ale anului 2021, au
fost încadrate în muncă 153.716 persoane.

Comunicat de presă