Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în primele zece luni ale anului 2020 au fost încadrate în muncă 200.579 persoane.

Comunicat – 200.579 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în primele zece luni ale anului 2020