Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București în primele două luni din anul 2022, au fost încadrate în muncă 30.417 persoane.

Comunicat de presă