10 Decembrie  – Ziua ANOFM

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 21 de ani de
activitate

      

10
Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, zi în care aniversăm 21 de ani de activitate. În această
perioadă instituţia noastră s-a transformat, a evoluat şi a acumulat o
experienţă bogată, deosebit de important în acest proces fiind sprijinul
acordat de Uniunea Europeană şi schimbul de bune practici cu instituţiile
similare din statele membre UE.

ANOFM
funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi are
rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind
ocuparea forţei de muncă, punând accent pe îndeplinirea
obiectivelor
majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării
forţei de muncă prin diminuarea şomajului de lungă durată, a şomajului în
rândul tinerilor, dar şi a altor categorii de persoane care întâmpină
dificultăţi de integrare pe piaţa muncii.
Demn de menţionat este faptul
că în acest an rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de
71,6%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa
2020 cu 1,6 puncte procentuale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin
Strategia Europa 2020
, ANOFM
are în derulare proiecte non-competitive finanţate din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în valoare totală de peste
600 de milioane de euro, proiecte în care sunt implicate toate agenţiile
teritoriale de ocupare a forţei de muncă. Acestea au drept scop creșterea
gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea
unui loc de muncă pe piața muncii, sporirea șanselor de ocupare pe piața muncii
a persoanelor din grupurile vulnerabile (tineri, șomeri de lungă, persoane de
etnie romă, persoane cu dizabilități etc), acordarea de facilități
angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor.

Implicarea și activitatea tuturor stau la baza acestei instituții, constituind în
viitor
garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele
fundamentale ale activităţii sale
.

Cu aceste gânduri, doresc să mulţumesc angajaţilor
Serviciului Public de Ocupare, membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM,
colaboratorilor noştri pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obiectivelor
instituţiei noastre. În egală măsură subliniez deosebita importanță a
reprezentanţilor mass-media și a societății civile pentru inter
esul permanent arătat activității noastre, în vederea
informării corecte a opiniei publice.

 

 

Marcel Dumitru Miclău

p.Preşedinte ANOFM

Secretar General