Sub egida POT CE POȚI ȘI TU,
ANGAJEAZĂ-MĂ!
, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă marchează
“Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” prin organizarea la nivel
național a unor evenimente care să asigure atât dialogul dintre factorii care
pot contribui la ocuparea forței de muncă din rândul persoanelor cu
dizabilități, cât și activități specifice bursei locurilor de muncă.

Acțiunile care se vor desfășura în
parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
direcțiile generale de asistență social și protecția copilului și organizații
neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități își propun să asigure un
dialog constructiv pentru integrarea socio – porfesională a persoanelor cu
dizabilități. 

Potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 persoanele cu
handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale.
Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap
într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. În caz contrar,
acestea plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de
muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. 

Cu eforturi minime,
angajatorii pot deveni partenerii noștri prin încadrarea persoanelor cu
dizabilități. Reamintim faptul că, potrivit Legii nr. 76/2002 privind
asigurările pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, ANOFM acordă
subvenții, pe o perioadă de 12 luni, angajatorilor care încadrează persoane cu
handicap pe perioadă nedeterminată, cu condiția menținerii în activitate cel
puțin 18 luni de la data angajării. Subvenția lunară este de 2.250 de lei și se
acordă proporțional cu timpul lucrat. 

Agenții economici care doresc să
participe la această acțiune organizată la nivel național se pot adresa
agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora au
sediul. Datele de contact pot fi vizualizate la
http://www.anofm.ro/contacteaza-ne.

Locații desfășurare evenimente dedicate
Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități – 3 decembrie 2018