Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Servicii de arhivare fizica a documentelor, cod CPV 7995100-6, in cadrul proiectului “UNIT 5 RMD si RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate si mai putin dezvoltate”  POCU/485/3/14/129163

Procedura operationala privind atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016