Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
recrutare
în
vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct
al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Sălaj,
în data de 13.06.2023, ora 10:15 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.