Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu, în data de 11.08.2022, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei.