Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier,
 grad profesional superior din cadrul Serviciului
Planificare, Monitorizare Activitate EURES – Direcţia Coordonarea Reţelei
Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale, în data de 11.04.2023, ora
10:00 (proba scrisă),  la sediul
agenţiei.