Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de expert,  grad profesional principal din cadrul Compartimentului
Incluziune Socială – Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de
Formare Profesională a Forţei de Muncă, în data de 11.04.2023, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul agenţiei.