ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea postului de manager al proiectului „PRO NEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei nr. 20-22, sector 4, organizează selecția pentru ocuparea postului de manager al proiectului „PRO NEETs RMPD – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”, în perioada 17-24 octombrie 2022.
Pot participa la selecție numai persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.