Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 26.06.2019, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, 24.05.2019, până la data de 12.06.2019) și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008.

Persoana de contact, Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail elena.teodorescu@anofm.ro

Bibliografie promovare grad profesional