Anunt reluare achizitie – Servicii de arhivare fizica a documentelor – proiect UNIT 5

Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de Servicii de
arhivare fizica a documentelor, cod CPV 7995100-6, in cadrul proiectului
“UNIT 5 RMD si RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din
regiunile mai dezvoltate si mai putin dezvoltate”  POCU/485/3/14/129163

Procedura
operationala privind atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de
achizitie publica de servicii sociale si alte servicii specifice,
prevazute in Anexa nr. 2 a Legii nr. 98/2016