Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă (ANOFM), cu sediul în București, str.Avalanșei, nr.20-22, organizează
selecția resurselor umane – expert tehnic
intern
, în cadrul proiectului
PROACCES
3
Stimularea
mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/1008/8/2/142803,
Axa
Prioritară–REACT EU
, pentru care dosarele vor fi depuse până în data de
26.10.2022