Buletinul informativ al ANOFM, pentru luna ianuarie, poate fi consultat aici

Cuprins Buletin informativ:

  Stadiul realizării Programului
naţional de ocupare a forţei de
muncă în luna decembrie 2019

  Situaţia statistică a şomajului
înregistrat în luna decembrie
2019

 Stadiul realizării Planului
naţional de formare profesională
în luna decembrie 2019

 Noi cursuri de formare
profesională organizate în luna
februarie 2020, la nivel naţional

 A 12-a reuniune a Consiliului
de administrație al Rețelei
serviciilor publice de ocupare
din Uniunea Europeană

 Activitatea de comunicare cu
mass-media din luna decembrie a
anului 2019