CUPRINS

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna mai 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna mai 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna mai 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna iulie 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna mai a anului 2022

• Stimulente pentru angajarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei