CUPRINS:

• Realizările Programului național de ocupare în luna aprilie 2023

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna aprilie 2023

• Realizările Planului naţional de formare profesională în luna aprilie 2023

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna iunie 2023, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media în luna aprilie 2023

• Luna mai – luna promovării economiei sociale