CUPRINS:

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna septembrie 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna septembrie 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna septembrie 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna noiembrie 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna septembrie a anului 2022

• 33.041 locuri de muncă oferite la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de ANOFM