CUPRINS:

• Stadiul realizării aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă în luna august 2022

• Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna august 2022

• Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în luna august 2022

• Noi cursuri de formare profesională organizate în luna octombrie 2022, la nivel naţional

• Activitatea de comunicare cu mass-media din luna august a anului 2022

• Prima Conferinţă a Întreprinderilor Sociale de Inserţie din România