Codul de conduită al  funcționarilor publici din cadrul ANOFM

Codul de conduită al personalului contractual din cadrul ANOFM

Codul deontologic al funcționarului public/personalului contractual – specialist în ocuparea forței de muncă – din cadrul ANOFM