Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 25.10.2022, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional în cadrul Direcția Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj – Serviciu Finanțări și Urmărirea Execuției BAS.