ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de expert tehnic extern in cadrul proiectului „INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare” – cod SMIS 113589

Formular de inscriere

Formular de disponibilitate

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Procedura selectie personal incadrat pe perioada determinata in afara organigramei

Rezultat selecţia dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultate interviu

Raport final

Candidaţii
vor depune documentele, la sediul instituției organizatoare, care are
calitatea de beneficiar/partener din str. Avalanșei nr. 20-22, sector 4,
București, etajul 1, Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și
Secretariatul Consiliului de Administrație, până la data de 18.12.2020,
ora 13ºº.

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.

Persoana de contact – Manager proiect – Ramona Cojoaca, tel.021/3039850, e-mail ramona.cojoaca@anofm.ro.