Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr. 20—22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de director adjunct al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
Pregătire de specialitate:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in ramura de stiinta: stiinte economice;
sa deţină certificatul de atestare a cunoştintelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform prevederilor art. 19 lit. b^2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.  
Programul concursului concursului:
03.06.2020 ora 1000 – proba scrisă la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
05.06.2020 ora 1000 – interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 11-22.05.2020.Dosarele de înscriere se depun online pe adresa de e-mail felicia.calugaru@anofm.ro.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile de depunere a dosarelor şi bibliografia de concurs sunt afişate pe site-ul instituţiei, www.anofm.ro, începând cu data de 11 mai 2020. 

Bibliografie

Fişa postului 

Declaratie

Ordin suspendare concurs