Sediul Central:
Strada Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti 040305

Website:

http://www.anofm.ro


Email de contact:
anofm@anofm.gov.ro
mass.media@anofm.gov.ro – Pentru reprezentanţii mass-media  protectiadatelor@anofm.gov.roProtecția datelor cu caracter personal
   

  Program de funcționare: Luni – Joi : 8.00 – 16.30
                                             Vineri: 8.00 – 14.00

  Preşedinte
  Cabinet – tel. 021.303.98.31, fax: 021.303.98.38


  Secretar general
  Cabinet – tel. 021.303.98.57, fax: 021.303.98.35  Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă

  -Compartimentul Formare Profesională şi Consiliere – tel. 021.313.90.85

  -Compartimentul Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare – tel. 021.303.98.47

  -Compartiment Incluziune Socială – tel. 021.303.98.50

  -Compartiment Economie Socială – tel. 021.303.98.51
   
  Direcţia Coordonare a Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date
  – Serviciul Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene – tel. 021.303.98.53
  – Compartimentul Managementul Bazelor de Date – tel. 021.303.98.54, fax: 021.303.98.45

  Direcţia Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj
  -Serviciul Financiar Contabil – tel. 021.303.98.46
  -Serviciul Finanţări şi Urmărirea Execuţiei Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj – tel.: 021.303.98.40
  -Compartimentul Achiziţii Publice şi Investiţii – tel. 021.303.98.43
   
  Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie
  -Serviciul Metodologie – tel. 021.313.90.86
  -Compartimentul Legislaţie – tel. 021.313.90.86

  -Compartimentul Contencios – tel. 021.313.90.86


  Direcţia Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale
  -Serviciul Planificare, Monitorizare Activitate EURES – tel. 021.313.91.41
  -Compartimentul Coordonare Sisteme Asigurări pentru Şomaj – tel. 021.303.98.56
  -Compartimentul Relaţii Internaţionale – tel.: 021.303.98.56
  -Serviciul Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES – tel. 021.311.07.73


  Direcţia Resurse Umane și Salarizare
  -Compartimentul Salarizare – tel. 021.303.98.58 int. 247, fax: 021.303.98.36
  -Serviciul Resurse Umane – tel. 021.303.98.58 int. 837, fax: 021.303.98.36
  -Compartimentul Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională – tel. 021.303.98.58 int. 248, fax: 021.303.98.36
  -Compartimentul Registratură – tel. 021.303.98.58, fax: 021.303.98.36

  Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie

  -Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie – tel. 021.303.98.32

  -Compartimentul Relații cu Publicul – tel. 021.303.98.39


  Serviciul Control şi Recuperare Debite – tel. 021.303.98.52

  Direcția Audit Public Intern

   
  Persoana responsabilă pentru furnizarea informaţiilor publice în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:
  Alice Mirela Dumitriu, Consilier superior
  Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie
  mass.media@anofm.gov.ro

  Localizeaza pe harta:
  https://goo.gl/maps/Tfx5N3Tv5E8DEguXA

  Program de audienţe:

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă audienţe saptămânal, în fiecare zi marţi, începând cu ora 16.00.

  Programările se fac la telefon: 021.303.98.31.

  Secretarul general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă audienţe saptămânal, în fiecare zi marţi, începând cu ora 16.00.

  Programările se fac la telefon 021.303.98.57.  

  Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație

  Email: mass.media@anofm.gov.ro

  Tel: 021.303.98.32

         021.303.98.39


  Sari la conținut