Documentele necesare acordării șomajului tehnic pentru
angajații cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de
muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se vor descărca şi vor fi
transmise agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă accesând link-ul:  https://aici.gov.ro/

În platforma digitală se regăsesc:

– cererea pentru acordarea şomajului tehnic

– declaraţia pe propria răspundere a angajatorului


lista persoanelor persoanelor cărora li s-a suspendat contractul
individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Regăsiți atașat Ghidul de utilizare a platformei “aici.gov.ro”