Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data
de 04.11.2020, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad
profesional.

Dosarele de concurs se depun de
către candidați în termen de 20 de zile, respectiv in perioada, 05.10.2020 –
26.10.2020 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de
Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si completarile
ulterioare.

Persoana de contact, Elena Teodorescu, consilier superior în
cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul
Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail
elena.teodorescu@anofm.ro

Bibliografie