Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă organizează în data de 16.03.2020, la sediul instituției,
concurs/examen de promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de
către candidați în termen de 20 de zile, respectiv in perioada, 14.02.2020 –
26.02.2020 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de
Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Persoana
de contact, Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcției Resurse
Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație,
nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail elena.teodorescu@anofm.ro

Bibliografie