ORDIN nr. 1.432 din 23 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea
modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 873 din 24 septembrie 2020