Peste 35.000 de tineri, angajați pe piața muncii, prin măsurile de
stimulare a ocupării, gestionate de Serviciul Public de Ocupare

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin structurile
sale teritoriale, acordă o atenție deosebită tinerilor NEET, prin măsurile
finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar și prin
valorificarea
oportunităților oferite de Uniunea Europeană care a făcut posibil
cuprinderea acestei categorii de beneficiari, ca și grup țintă eligibil, în
multe proiecte cu finanțare
din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU) 2014-2020.   

 

Cine
este t
ânărul NEET?

NEET este persoana cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o
formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

                                                                                                                                  

                                                                                        Sursă foto: pexels.com

420.880 de persoane au fost cuprinse în serviciile specializate de ocupare (medierea
muncii, informare şi consiliere profesională), serviciile de asistență pentru
afaceri și de asistență personalizată pentru tineri cu risc de marginalizare
socială, oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM),
prin structurile teritoriale, de la începutul anului până la
31 octombrie 2023.

Dintre acestea, 156.267 de persoane aparţin categoriilor cu dificultăți de
integrare pe piața muncii, din care
105.908 sunt tineri NEET, respectiv :

·        
78.811 cu
vârsta sub 25 de ani;

·        
27.097 cu
vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani

În urma aplicării măsurilor de stimulare a ocupării gestionate de către
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București,
la data de 31 octombrie 2023, au fost ocupate pe piața muncii din România 163.089 de persoane din care 44.613 de persoane aparţin
categoriilor cu dificultăți de integrare pe piața muncii.

Dintre aceștia, au fost
ocupați pe piața muncii din România,
35.701 tineri:

·        
26.563 cu vârsta sub 25 de ani;

·        
9.138 cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani.

În scopul creșterii ocupării pe piața muncii,
accesarea măsurilor de stimulare a angajării, în special prin subvenții și
prime, va fi semnificativ îmbunătățită prin
digitalizarea serviciilor dedicate
angajatorilor,
odată cu finalizarea Platformei unice
de livrare a serviciilor (PULS), care se realizează în cadrul proiectul
„Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”.

 Date și informații suplimentare despre beneficiile
PULS găsiți aici:
 https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/15526/Platforma_unica_PULS.pdf

O
creștere a interesului tinerilor pentru îmbunătățirea competențelor în vederea
ocupării, reiese din faptul că majoritatea şomerilor participanţi la cursurile
organizate de ANOFM, au vârste sub 30 de ani, ceea ce reprezintă o schimbare
pozitivă față de anii precedenți când majoritatea şomerilor participanţi la
cursuri aveau vârste peste 35 de ani.

 

Din totalul de 23.086 persoane,
care au fost cuprinse în
programele de formare profesională și procesele de
evaluare a competențelor organizate de ANOFM, în perioada ianuarie – octombrie
2023, majoritatea sunt tineri, respectiv
37,68% cu vârsta sub 25 de ani și 14,14% cu vârsta cuprinsă între 25-30
de ani.

 

Programele
oferite sunt diverse, de la programe de alfabetizare și numerație pentru
persoanele care nu au absolvit învățământul primar, programe de calificare de
nivel 1 pentru persoanele care au absolvit cel puțin învățământ primar,
programe de calificare de nivel 2 și 3 pentru persoanele care au absolvit cel
puțin învățământul gimnazial, până la programe de calificare de nivel 4 pentru
persoanele care au cel puțin studii liceale. Persoanele cu studii superioare
aleg, în general, cursuri de perfecționare sau specializare și mai rar cursuri
de calificare pentru că au un nivel de ocupabilitate ridicat şi de aceea
reuşesc să își găsească un loc de muncă mult mai uşor, fără să urmeze o altă
formă de pregătire profesională.

 

Cei
interesați de serviciile de mediere a muncii, dar și de cursurile organizate de
ANOFM, prin structurile sale, pot găsi informații detaliate pe site-ul
www.anofm.ro.

Material
realizat în cadrul „campaniei online de promovare a instrumentelor și
serviciilor oferite de SPO, clienților săi”, prin proiectul „Relația SPO cu
angajatorii – eSPOR”/ POCU/801/3/15/139164, cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.