POCU/888/3/13/142803

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Capital Uman, reprezentată prin OIRPOSDRU București Ilfov, au semnat în data de 10 decembrie 2020, contractul de finanțare pentru proiectul PROACCES 3 – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri, POCU/888/3/13/142803, în valoare de 452.308.278,89 lei din care 381.908.027,15 lei cheltuieli totale nerambursabile. Prin acest proiect, ANOFM și-a propus să susțină financiar, din Fondul Social European, măsurile active acordate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM și AMOFM București) pentru încadrarea a 14.500 de șomeri non-NEET, înregistrați în evidențele acestora.

Proiectul PROACCES 3 –Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri are o durată de 24 de luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –2020, Axa prioritară 3–Locuri de muncă pentru toți, Obiective specifice: 3.1-Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, 3.2-Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma și 3.3-Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Informare

Concurs pentru ocuparea posturilor de experți de implementare coordonatori, în cadrul proiectului PROACCES 3 „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/888/3/13/1

Concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de experţi tehnici externi în cadrul proiectului PROACCES 3 „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/888/3/13/142803

Concurs pentru ocuparea posturilor de experți de implementare coordonatori, în cadrul PROACCES 3 „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/888/3/13/142803

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea postului de expert achiziții publice, în cadrul proiectului PROACCES 3 „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/888/3/13/142803

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea postului de expert tehnic intern, în cadrul proiectului PROACCES 3 „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri” POCU/888/3/13/142803