Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)
implementează pe o perioadă de 15 de luni, proiectul „PROACCES 4 –
Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri”.

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM va sprijini
financiar angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri cu
vârsta de peste 45 de ani, șomeri non-NEET care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale,
șomeri de lungă durată, persoane cu handicap, în conformitate cu art. 85 din
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă.

Grupul țintă cuprinde 8.444 șomeri non–NEET, cu domiciliul
sau reședința în regiunile eligibile (Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest
Oltenia,Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest).

Anunt privind organizarea selectiei pentru ocuparea a trei posturi de expert tehnic intern – proiect PROACCES 4

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post de expert tehnic extern vacant, prevăzut în cadrul proiectului PROACCES 4 – Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri