149 programe de formare profesională vor începe în luna august
2021, la nivel național.

Lista cursurilor de formare profesională, prognozate a
demara în luna august, poate fi consultata aici.