Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri.

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM, precum şi prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizati în condiţiile legii. Lista centrelor centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM aici.

Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să măreasca şansele ocupării unui loc de muncă. Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri (de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare), stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

Serviciile de formare profesională se acordă, gratuit, următoarelor categorii de persoane:

-şomeri;

-persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ ;

-persoane care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

-cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

-persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din deţentie;

-persoane care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

* au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap;

* au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ:

* au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

Persoanele înscrise la cursurile gratuite de formare profesională au următoarele drepturi:

*să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului.

*să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale:

*să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice:

*să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi deteşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interes de serviciu, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire. Pentru traseele pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun.

*să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

*persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementarile în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și deplasării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interes de serviciu. Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Acte necesare pentru şomerii indemnizaţi/neindemnizaţi

 – cerere tip;                            

– act de studii;                                       

– certificat de naştere;          

-certificat de căsătorie (dacă este cazul);       

– act de identitate;                 

– carnet de şomer/ adeverinţă şomer neindemnizat, recomandarea consilierului AJOFM şi declaraţie Anexa nr.9 la Norme in format editabil

– adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă în ocupaţia solicitată.

– declaratie pentru a beneficia de formare profesionala pdf (Anexa nr.9 HG nr. 377/2002 actualizata)


Sari la conținut