Programul de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2023 îşi propune ca obiectiv general promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.
Obiectivele specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de  marginalizare socială pentru anul 2023 sunt:
– asigurarea acompaniamentului social personalizat de către ANOFM prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate; 
– stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială.