Programul național de ocupare a forţei de muncă al ANOFM pentru anul 2018 a fost proiectat astfel încât măsurile aplicate să asigure o reprezentare echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, punându-se accent pe măsurile de mediere, de informare şi consiliere/orientare profesională, furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, consolidarea relaţiilor cu partenerii sociali, inclusiv cu instituțiile publice centrale și locale. 

Anexa 10.pdf

Anexa 11.pdf

Anexa 12.pdf

Anexa 13.pdf

Anexa 14.pdf

Anexa 15.pdf


Rezultatele Programului național de ocupare a forței de muncă – septembrie 2018

Anexe – septembrie 2018

Rezultatele Programului național de ocupare a forței de muncă – octombrie 2018

Anexe – octombrie 2018

Rezultatele Programului național de ocupare a forței de muncă – noiembrie 2018

Anexe – noiembrie 2018

Rezultatele Programului național de ocupare a forței de muncă – decembrie 2018

Anexe – decembrie 2018