Programul național de ocupare a forţei de muncă al ANOFM pentru anul 2019 a fost proiectat astfel încât măsurile aplicate să asigure o reprezentare echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, punându-se accent pe măsurile de mediere, de informare şi consiliere/orientare profesională, furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, consolidarea relaţiilor cu partenerii sociali, inclusiv cu instituțiile publice centrale și locale. 

Anexe Program Ocupare 2019