În conformitate cu atribuţiile ce-i
revin din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările
ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a întocmit
Programul
național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul
2018
, care urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor din
domeniul ocupării forţei de muncă.

Obiectivul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc
de marginalizare socială.

Obiectivele
specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare
socială pentru anul 2018 sunt:


asigurarea acompaniamentului social personalizat de către Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea
forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate; 

– stimularea
angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare
socială. 

Prin tânăr cu
risc de marginalizare socială
se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între
16- 26 de ani, care este șomer în accepțiunea Legii nr. 76/2002 cu modificările
și completările ulterioare, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei
de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz,
reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a)
se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;

b)
are dizabilităţi 

c)
nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea; 

d)
are copii în întreţinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 

f)
este victimă a traficului de persoane

Stadiul realizării Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul I 

Stadiul realizării Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul II

Stadiul realizării Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul III 

Stadiul realizării Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – trimestrul IV