Consultare publica incheiata

În vederea simplificării modului de accesare a serviciilor publice de ocupare oferite cetăţenilor, ataşat prezentului anunţ se regăseşte, spre consultare publică, Proiectul de ordin privind modificarea “Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj” , aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002.

În acest sens, persoanele interesate pot transmite eventualele observaţii şi/sau propuneri la adresa anofm@anofm.ro.

Consultarea publică este în vigoare începând de azi, 03.02.2020, pâna în data de 13.02.2020.

Prezentare Ordin

Proiect de Ordin