Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale derulează în perioada 12 septembrie – 18 octombrie 2019 procedura de angajare a unui număr de 20 de asistenți sociali experți angajați în afara organigramei pentru implementarea proiectului ”INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, contract de finanțare POCU/2/3/113589”.
Responsabilitatea acestor experți în componența echipelor de intervenție locală, prin calitatea acestora de a identifica tinerii NEETs la domiciliu acestora, de a dezvolta rețele de sprijin la nivel comunitar și de a facilita încheierea protocoalelor de colaborare active cu stakeholderii locali, evidențiază importanța angajării asistenților sociali în proiect și implicit accentuarea vizibilității și publicității procedurii de angajare și a condițiilor de concurs.
Anunțul poate fi vizualizat pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Pentru mai multe detalii accesați link-ul:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-organizare/concursuri/5172-concurs-intespo