POCU/1078/2/1/ 157099

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 15 luni, proiectul “PRONEETs – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 972 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin subvenționarea locurilor de muncă.

Obiectivul specific al proiectului: Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării tinerilor NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea subvenţii acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 972 tineri NEET absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, conform art.80 din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acest obiectiv se realizează prin implementarea activității 1 care prevede:

o Plata subvenției pentru angajatorii care încadrează în muncă șomeri conform prevederilor art.80 din Legea 76/2002;

Locaţia proiectului:Romania

Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest

Judeţele: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Arad, Timiș, Caraș -Severin, Hunedoara

Durata proiectului: 15 luni.

Anunt selecție post consilier juridic „PRONEETs – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”

Comunicat de presă

ANUNȚ selecție ocupare post expert tehnic „PRONEETs – Stimularea integrării absolvenților NEETs pe piața muncii”

ANUNȚ selecție post expert tehnic intern