Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – august 2020