Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – ianuarie 2021