Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – martie 2021