Situația statistică a șomajului la 30 aprilie 2021

Tabele situație statistică a șomajului la 30 aprilie 2021

Situatia somerilor inregistrati pe judete si localitati la 30
aprilie 2021

Situatia somerilor inregistrati pe pe medii de rezidenta la 30
aprilie 2021