Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 12 de luni proiectul “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Brosura proiect: Strategia ANOFM post 2021-STRATEG POCU/370/3/15/129744

Informare STRATEG

Introducerea unei noi activitati in cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”

Informare privind stadiul de implementare a proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”

Informatii de presa privind rezultatele obtinute prin implementarea proiectului “Strategia ANOFM post 2021- STRATEG”

NOU ! Anunț achiziție servicii organizare evenimente în cadrul proiectului
“Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“.

Serviciile
solicitate în caietul de sarcini aferent prezentei achiziții  sunt
destinate pentru organizarea a trei evenimente, respectiv desfăşurarea
în bune condiţii a subactivitătilor A3.1, A 3.3 si A 3.4 prevăzute în
cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”,
POCU/370/3/15/129744“.

A3.1. Identificarea solutiilor si resurselor astfel incat sa poata fi gasite raspunsurile la nevoile identificate.
Echipa
de management va organiza o intalnire a GLAO,GLDP,GLDS in cursul careia
vor fi identificate soluțiile pentru orientarea ANOFM catre schimbare
şi inovare astfel incat sa funcţioneaze eficient şi sa obţina
performanţe in armonie cu noile modificari ale pieţei muncii şi
dezvoltării economice.

A3.3. Intalnire GLDS pentru definitivarea Strategiei

Strategia
ANOFM 2021-2027, in draft, elaborata la activitatea 3.2 „ Elaborare
strategie”  va fi analizata in cadrul unui intalniri a GLDS.
In
cadrul acestei intalniri vor fi armonizate opiniile divergente si se va
stabili, de comun acord, forma ce va fi supusa discutiilor membrilor
grupului tinta in cadrul unui seminar de diseminare informatii despre
noua Strategie.

A 3.4. Intalnire grup tinta pentru diseminarea
informatiilor privind Strategia ANOFM 2021-2027, colectarea
feed-backului din partea grupului tinta, precum si stabilirea
responsabilitatilor grupului tinta in implementarea strategiei si
asigurarea sustenabilitatii proiectului.

In
cadrul acestei intalniri va fi prezentata varianta aprobata de catre
Consiliul de Administratie ANOFM a Strategiei ANOFM 2021-2027. De
asemenea, vor fi prezentate termenele si responsabilitatile pe care
grupul tinta le va avea in implementarea strategiei, precum si
modalitatea de monitorizare.
Se vor aplica chestionare pentru colectarea feed-back-ului.

act aditional 1 contract ev2 best travel

act aditional 1 ev 1 Best travel

act aditional 1 la contr Point advertising

contract ev 1 Best Travel

contract eveniment 2 Best travel

contract lot 3 Point Advertising

notificare incetare contract eveniment1

Caiet de sarcini  – pdf

Caiet de sarcini (editabil)


Procedura simplificata proprie- pdf

Documentatie de atribuire- pdf

Documentatie de atribuire (editabil)

Răspuns clarificări

Achiziția serviciilor pentru evenimente in cadrul proiectului
“Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“ –
Activitate A1.4/A2.4/Satu Mare

A1.4 – 21 – 27 Ianuarie 2020

A2.4 – 29 – 31 Ianuarie 2020

Documetatia pentru atribuirea serviciilor pentru evenimente in cadrul proiectului “Strategia
ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“ – Activitate
A1.4/A2.4/Satu Mare

Caiet de sarcini

Contract de servicii

Documentatia de atribuire

Răspuns solicitare de clarificari

Raspuns_clarificari.pdf

Anunt pentru achizitia serviciilor pentru evenimente in cadrul
proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“
A1.1/A2.1/SIBIU

Documentație de atribuire pentru achiziția serviciilor pentru
evenimente in cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”,
POCU/370/3/15/129744“

A1.1 – 9-12 Decembrie, Sibiu

A2.1 – 16-19  Decembrie, Sibiu

Documentatie atribuire

Documentatie atribuire: fisa de date, formulare, model de contract (format editabil)

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini (format editabil)

Raspuns solicitare clarificari   

Raspuns solicitare clarificari nr. 2

Anunt pentru achizitia serviciilor pentru evenimente in cadrul proiectului “Strategia ANOFM post 2021 – STRATEG”, POCU/370/3/15/129744“

Documentatie atribuire

Documentatie atribuire: fisa de date, formulare, model de contract (format editabil)

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini (format editabil) 

Raspuns solicitare clarificari  

Raspuns solicitare clarificari nr. 2