Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă
de 32 de luni, proiectul „UNIT 4 RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii
non-NEET din Regiunile mai puțin Dezvoltate”
, cofinanțat din Fondul
Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
(POCU).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM va sprijini financiar angajatorii care
încadrează, prin programe de ucenicie sau stagii de practică, șomeri în varstă
de peste 25 de ani (non-NEET), înregistrați în evidențele Serviciului Public de
Ocupare (SPO).

„UNIT 4 RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin Dezvoltate” finanțează angajarea, prin contracte de ucenicie și
stagii de practică, a 3.842 de șomeri în vârstă de peste 25 de ani.

Proiectul va fi
implementat cu sprijinul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă
din 7 regiuni de dezvoltare, eligibile conform cererii de finanțare, respectiv:
Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Vest.

Bugetul proiectului este
de 124.934.687 lei (aproximativ
27 miloane euro) din care 106.194.484
lei (23 milioane euro) sunt cheltuieli nerambursabile.

Comunicat de presă UNIT 4 RMPD

Fișă_proiect

Informare realizari proiect aprilie 2018 – iunie 2019

Broșură prezentare proiect

Material informativ

Informare rezultate proiect la 30 septembrie 2019

Broșură electronică actualizată

Raport de activitate

Raport de activitate – 31 de luni de implementare UNIT 4 RMPD

Concurs pentru postul de expert tehnic extern in cadrul
proiectului “UNIT 4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non Neet din
Regiunile mai putin Dezvoltate”

ANUNT selectie pentru ocuparea postului de manager al proiectului UNIT 4 RMPD – POCU/277/3/14/121994

ANUNȚ privind organizarea selecției pentru ocuparea unui post de expert tehnic intern al proiectului „UNIT 4 RMPD– Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate”