POCU/485/3/14/129163

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 51 de luni, proiectul “UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM va sprijini financiar angajatorii care încadrează, prin programe de ucenicie sau stagii de practică, șomeri non-NEET, obiectivul principal al proiectului fiind îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 9.617 de șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrării durabile pe piața forței de muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin faptul că SPO va acorda facilităţi, sub formă de sprijin financiar, angajatorilor care încadrează în muncă șomeri prin programe de ucenicie la locul de muncă sau programe de stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu respectarea prevederilor legale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a minim 9.543 de șomeri non-NEET.

– Stimularea ocupării șomerilor non-NEET înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin stagii pentru absolvenții de învățământ superior a 74 de șomeri non-NEET.

Prin actul adiţional nr. 4 la contractul de finanţare POCU/485/3/14/129163, aprobat în 01.03.2022, au fost modificate următoarele:

– La articolul 2 “Durata contractului și perioada de implementare a proiectului” a fost modificată perioada de implementare a proiectului, de la 42 la 48 de luni, respectiv între 05.04.2019 şi data de 31.03.2023, la care se adaugă şi perioada retrospectivă a activităţilor proiectului (05.02.2014 – 04.04.2019).

– La capitolul “Descrierea proiectului”, se modifică “Secțiunile “Obiective proiect”, “Rezultate așteptate“, “Grup țintă”, “Resurse umane implicate“ și “Activități previzionate”, principalele modificări vizând adăugarea de atribuții suplimentare în fișa postului pentru experții tehnici implicate în implementarea proiectului.

– La capitolul “Bugetul proiectului”, se modifică Secțiunile “Buget-Activități și cheltuieli” și “Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor”, prin modificarea liniilor bugetare, fără a fi afectat bugetului total al contractului de finanțare.

Prin actul adiţional nr. 5 la contractul de finanţare POCU/485/3/14/129163, aprobat în 24.03.2023, au fost modificate următoarele:

– La articolul 2 “Durata contractului și perioada de implementare a proiectului” a fost modificată perioada de implementare a proiectului, de la 48 la 51 de luni, respectiv între 05.04.2019 şi data de 30.06.2023, la care se adaugă şi perioada retrospectivă a activităţilor proiectului (05.02.2014 – 04.04.2019).

Proiectul va fi implementat cu sprijinul tuturor agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și a Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă – București.

Bugetul proiectului este de 355.780.648,45 lei (aproximativ 76 milioane euro) din care 300.404.595,48 lei (64 milioane euro) sunt cheltuieli nerambursabile, iar 55.376.052,97 lei – contribuția solicitantului. Menţionăm că, pentru perioada 2014-2018 cheltuielile sunt retrospective.

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE
Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6

Fisa de proiect UNIT 5.pdf

Informare_GDPR_UNIT_5.pdf

Informare UNIT 5.pdf

Broşură electronică

Informare UNIT 5 – noiembrie 2019

Informare UNIT 5 – ianuarie 2020

Informare UNIT 5 – februarie 2020

Fisa de proiect UNIT 5 – februarie 2020

Raport activitate aprilie 2019 – aprilie2020

Informare_UNIT_5_Decembrie_2020.pdf

Fisa de proiect actualizata cf. Act Aditional nr.2

Raport de activitate UNIT 5 aprilie 2020 – aprilie 2021

Brosura electronica aprilie 2021

Raport Cerere de rambursare nr. 14

Concurs expert extern UNIT 5 RMD si RMPD – POCU/485/3/14/129163 – mai 2019

Concurs expert extern UNIT 5 RMD si RMPD – POCU/485/3/14/129163 – Iulie 2020

Concurs pentru ocuparea unui post de expert tehnic extern în cadrul proiectului “UNIT 5 RMD şi RMPD” – februarie 2020

Concurs post temporar vacant de expert extern UNIT 5 RMD si RMPD – POCU/485/3/14/129163 – octombrie 2020

Concurs post vacant de expert tehnic extern UNIT
5 RMD şi RMPD – POCU/485/3/14/129163 –
februarie 2022

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de experți tehnici interni în cadrul proiectului “UNIT 5 RMD și RMPD” – septembrie 2022

Anunt achizitie – Servicii de arhivare fizica a documentelor – proiect UNIT 5

Anunt reluare achizitie – Servicii de arhivare fizica a documentelor – proiect UNIT 5

Anunt reluare achizitie – Servicii de arhivare fizica a documentelor – proiect UNIT 5 – 2