100.142 persoane angajate prin intermediul ANOFM, în primul semestru al anului 2023

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului Bucureșt, în primul semestru al anului 2023, au fost încadrate în muncă 100.142 persoane.